Cám ơn bạn đã ghé thăm trang thi trắc nghiệm. Hiện nay cuộc thi đã chấm dứt.
Vui lòng quay lại trang chủ.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027