Cám ơn bạn đã ghé thăm trang thi trắc nghiệm. Hiện nay cuộc thi đã chấm dứt.
Vui lòng quay lại trang chủ.
Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn
THỂ LỆ CUỘC THI

1. Nội dung: Tập trung vào những nội dung cơ bản các vấn đề về lý luận, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của đoàn viên thanh niên.

2. Hình thức

2. Hình thức:

- ĐVTN tham gia cuộc thi bằng cách trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đăng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: http://tinhdoan.quangngai.gov.vn.

- Người dự thi nhấp chuột vào banner: Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018. Đăng ký các thông tin của mình: Họ và tên, Ngày sinh, ĐVTN thuộc đơn vị, Nơi sinh (hoặc lớp đang theo học).

- Sau khi trả lời xong câu hỏi, thí sinh kiểm tra lại kết quả và thông tin cá nhân, sau đó nhấp chuột vào phần thi “Nộp bài” để hoàn thành phần thi của mình. Lượt thi kết thúc, chỉ hoàn thành khi hệ thống báo về cho người dự thi là “Thông báo kết quả thi”.

- Các đơn vị có thể tự kiểm tra kết quả thi của đơn vị mình tham dự bằng cách nhấp chuột vào banner: Kết quả Thi - Kiểm tra. 

 - Cuộc thi được tổ chức bằng 2 hình thức: Trắc nghiệm và tự luận. 

- Đề thi gồm có 10 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận.

+ Đề thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Quảng Ngãi http://www.tinhdoan.quangngai.gov.vn, người dự thi nhấp chuột vào banner: Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018.

+ 10 câu trắc nghiệm gồm 10 câu về các vấn đề về lý luận, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Câu tự luận được viết trong giới hạn tối đa là 1.000 từ.

Trong bài thi phải điền đầy đủ thông tin sau:

- Họ và tên

- Ngày, tháng, năm sinh

- Nơi thường trú

- Số CMND, hoặc số thẻ học sinh, sinh viên

- Nơi học tập, công tác

- Nơi sinh hoạt đoàn

3. Đối tượng tham gia

- Tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia dự thi.

4. Thời gian tổ chức

          - Thời gian phát động: từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 17/8/2018.

          - Tổ chức thi tập trung, thi online 

          - Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9.

Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị

THỂ LỆ CUỘC THI

 

1. Nội dung

 Tập trung vào những nội dung cơ bản các vấn đề về lý luận, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của đoàn viên thanh niên.

 

2. Hình thức

Bài thi được đăng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: https://tinhdoan.quangngai.gov.vn/tracnghiem/.

Người dự thi nhấp chuột vào banner Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018.

Trước khi bước vào cuộc thi, người dự thi phải điền đầy đủ thông tin để xác thực đối tượng dự thi:

- Họ và tên

- Số CMND, hoặc số thẻ học sinh, sinh viên

- Địa chỉ liên lạc

- Ngày, tháng, năm sinh

- Số điện thoại (để BTC tiện liên lạc khi đoạt giải)

- Email

- Huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc (nếu chưa là đoàn viên, nhập địa chỉ vào ô "huyện, thành phố")

Người dự thi phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị. Sau đó, dự đoán số bài tham gia cuộc thi.

 

3. Đối tượng tham gia

- Tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh. Mỗi thí sinh có thể tham gia tối đa 3 lần, kết quả sẽ được tính ở lần thi có số điểm cao nhất.

- Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia dự thi.

 

4. Thời gian tổ chức

- Từ ngày phát động 10/7/2018 đến hết ngày 24/8/2018.

- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến trong lễ chào cờ do Tỉnh đoàn tổ chức vào đầu tháng 9/2018 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng.

 

 5. Giải thưởng

Trao giải thưởng cho 23 thí sinh có nhiều câu trả lời đúng và dự đoán chính xác nhất số bài dự thi, gồm:

- 01 giải nhất, trị giá:       1.000.000đ/giải

- 02 giải nhì, trị giá:         500.000đ/giải

- 05 giải ba, trị giá:          300.000đ/giải 

- 15 giải khuyến khích:    200.000đ/giải