Thanh niên Quảng Ngãi tăng cường xây dựng phát triển mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số
Ngày đưa:  14/11/2022 08:34:02 AM In bài
Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 xác định tầm nhìn phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/05/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cũng yêu cầu phải xác định chuyển đổi số là “động lực” quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có tính động, tính mở để phù hợp, đúng với định hướng, chỉ đạo của Trung ương trong từng giai đoạn phát triển.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, Diễn đàn “Thanh niên Quảng Ngãi với chuyển đổi số” đã kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế của thanh niên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ theo hướng toàn diện, hiệu quả, phù hợp với môi trường số và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi về ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp.

 

Quang cảnh diễn đàn Thanh niên với chuyển đổi số.

Tổ chức Sàn nông sản trên vũ trụ ảo Agriverse giúp đưa sản phẩm lên nền tảng thương mại điện tử tương tác sử dụng công nghệ thực tế ảo, kết nối thanh niên nông thôn khởi nghiệp trên nền tảng số. Không gian đã thu hút rất nhiều đại biểu tham quan.

 

Đại biểu trải nghiệm sàn nông sản trên vũ trụ ảo AGRIVERSE

Đặc biệt trong thời gian triển khai Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4 năm 2022, Tỉnh đoàn và Sở Khoa học công nghệ đã triển khai Hội nghị tập huấn “Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho các tác giả tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4 năm 2022”, đồng thời khuyến khích các tác giả/nhóm tác giả ứng dụng chuyển đổi số trong tiếp cận thị trường, phát triển thương hiệu, hàng hóa trong môi trường thương mại điện tử. Cuộc thi cũng đã thu hút sự tham gia của nhiều mô hình, dự án có tính ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số như: Hệ thống quản trị & chuyển đổi số toàn diện của Công ty TNHH MTV Truyền thông ACC; Dự án Xử lý nước thải bằng vi tảo của tác giả Nguyễn Quốc Vương...

 

Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

 

HH.

Bản quyền ©2012 Tỉnh đoàn Quảng Ngãi