Bản tin Cải cách hành chính số 11/2022
Ngày đưa:  07/11/2022 09:22:10 AM In bài
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu: "Các sở, ban ngành, địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm đến nay nhưng chưa hoàn thành, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường".

 

 

Sở TTTT Quảng Ngãi

Bản quyền ©2012 Tỉnh đoàn Quảng Ngãi