danh sách ủy viên Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đưa:  03/04/2013 12:00:00 AM In bài
dách sách Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2012 - 2017

 THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Hội đồng Đội

Tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2012 – 2017

------

- Thực hiện Điều 35 Chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Quyết định số 30 QĐ/ĐTN ngày 25/2/2013 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi về việc thành lập Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực công tác, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017, cụ thể như sau:

1. Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - Phụ trách chung về công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh. Tham mưu đề xuất các nội dung chương trình phối hợp với các ngành để triển khai thực hiện tốt các chủ trương Nghị quyết của Đảng, của Đoàn về công tác Đội và phong trào thiếu niên, nhi đồng. Chủ trì các Hội nghị của Hội đồng Đội tỉnh.

2. Đ/c Phạm Thị Quyên - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh – điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của Thường trực Hội đồng Đội tỉnh. Phụ trách công tác kiểm tra và hướng dẫn triển khai các kế hoạch, chương trình hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi.

3. Đ/c Lê Thị Kim Ánh - Phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học; tham mưu đảm bảo các chế độ chính sách về công tác Đội; phụ trách công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên – Tổng phụ trách Đội và công tác khen thưởng hoạt động Đội trong trường học.

4. Đ/c Hồ Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - phụ trách công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bồi dưỡng phương pháp nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ Đội và phụ trách công tác Đội trong và ngoài nhà trường, các lớp năng khiếu tại Nhà thiếu nhi.

5. Đ/c Nguyễn Quốc Chinh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Đội tỉnh – phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Đội và phong trào thanh thiếu nhi, công tác văn phòng Hội đồng Đội, tham mưu các phong trào hoạt động về công tác đội và phong trào thiếu nhi.

6. Đ/c Nguyễn Thanh Thương - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Bình Sơn - Ủy viên HĐĐ tỉnh – phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Bình Sơn.

7. Đ/c Lê Minh Đức - Phó Bí thư Huyện Đoàn Sơn Tịnh - Ủy viên HĐĐ tỉnh – phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Sơn Tịnh.

8. Đ/c Lê Minh Hưng - Chủ tịch HĐĐ Thành phố Quảng Ngãi - Ủy viên HĐĐ tỉnh – phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Quảng Ngãi.

9.  Đ/c Lê Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh – phụ trách công tác huấn luyện các kỹ năng hoạt động của Sao nhi đồng, chịu trách nhiệm về hoạt động tại cơ sở.

10. Đ/c Lê Anh Đức - Chủ tịch HĐĐ huyện Tư Nghĩa - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Tư Nghĩa.

11. Đ/c Trần Đức Dũng - Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh – phụ trách công tác huấn luyện kỹ năng hoạt động của Đội; chịu trách nhiệm về hoạt động tại cơ sở.

12. Đ/c Phạm Thị Lê Nguyên – Phó Bí thư Huyện Đoàn Mộ Đức - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Mộ Đức.

13. Đ/c Phạm Xuân Cường – Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Phổ - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Đức Phổ.

14. Đ/c Huỳnh Văn Bốn – Phó Bí thư Huyện Đoàn Minh Long - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Minh Long.

15. Đ/c Phạm Thị Hạnh – Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Ba Tơ - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Ba Tơ.

16. Đ/c Đinh Xuân Bình – Bí thư huyện Đoàn Sơn Tây - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Sơn Tây.

17. Đ/c Võ Hồng Tín – Phó Bí thư Huyện Đoàn Tây Trà - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Tây Trà.

18. Đ/c Lê Thị Hồng Hải - Bí thư Huyện Đoàn Trà Bồng - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Trà Bồng.

19. Đ/c Võ Trí Thời – Chủ tịch HĐĐ huyện Lý Sơn - Ủy viên HĐĐ tỉnh -  phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Lý Sơn.

20.Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở LĐTB&XH) - Ủy viên HĐĐ tỉnh – phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi cho thiếu nhi theo Công ước quốc tế về Quyền trẻ em và Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em;

21. Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Nhi – Giáo viên Khoa Sư phạm xã hội Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Ủy viên HĐĐ tỉnh – phụ trách công tác tham mưu về chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn công tác Đội cho trường Đại học Phạm Văn Đồng.

22. Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Nghĩa Hành - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Nghĩa Hành.

23. Võ Thị Xuân Liễu – Bí thư Huyện Đoàn Sơn Hà - Ủy viên HĐĐ tỉnh - phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Sơn Hà.

Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đồng chí Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện, tùy theo yêu cầu công tác, Hội đồng Đội tỉnh sẽ điều chỉnh, phân công lại nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh./.


Bản quyền ©2012 Tỉnh đoàn Quảng Ngãi