Truyền hình Thanh niên Quảng Ngãi
Tỉnh đoàn phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.
10-03-2023  |  Xem chi tiết