Hội nhập quốc tế
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã đề ra chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”; ngày 27/11/2001, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW “Về hội nhập kinh tế quốc tế”. Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khác”; ngày 05/02/2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”.
13-03-2015  |  Xem chi tiết
Từ ngày 19 đến 21-11, Hội nghị doanh nhân trẻ toàn cầu 2014(Global Entrepreneurship Summit Youth - GES Youth) sẽ diễn ra tại thành phố Marrakech (Morocco).
18-11-2014  |  Xem chi tiết
Đại diện thanh niên dân chủ Mỹ, New Ziland, Cuba và lãnh đạo Hội đồng điều hành Liên đoàn TNDC thế giới đều ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền, phản đối hành động của Trung Quốc.
29-05-2014  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,006,572
Đang trực tuyến:
221
Tin xem nhiều