(Đăng lúc: 26/01/2023 07:41:14 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8, năm 2023

THỂ LỆ

Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8, năm 2023

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  378/QĐ-BTC ngày  31/10 /2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi)

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8, năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Cuộc thi còn xét chọn những đề tài, mô hình, sản phẩm tiêu biểu giới thiệu tham gia Cuộc thi Sáng tạo  dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 (năm 2023).

Điều 2. Ban Tổ chức và cơ quan phối hợp chính

1. Ban Tổ chức Cuộc thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập; trong đó Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan thường trực, đồng thời là cơ quan chủ trì.

2. Các cơ quan phối hợp chính:

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

 Điều 4. Đối tượng dự thi

Các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 18 tuổi đều có quyền dự thi (có ngày sinh từ 31/8/2005 đến 31/8/2017).

Các em tham dự Cuộc thi chia thành 03 nhóm tuổi như sau:

- Nhi đồng: Từ 06-11 tuổi (có ngày sinh từ ngày 01/9/2012 -31/8/2017).

- Thiếu niên: Từ 12-15 tuổi (có ngày sinh từ ngày 01/9/2008-31/8/2012).

- Thanh niên: Từ 16-18 tuổi (có ngày sinh từ 31/8/2005 đến 31/8/2007).

Điều 5. Yêu cầu

1.  Đối với đề tài dự thi:

a) Đề tài dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

b) Đề tài dự thi phải có mô hình.

2. Đối với các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi

a) Sản phẩm dự thi không được sao chép của người khác. Tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả.

b) Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi; được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại, các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

Mô hình, sản phẩm phải có bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Nội dung bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi cho Ban Tổ chức; nếu kích thước, mô hình sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng hơn 10kg được gửi bằng video clip (Video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

3. Đối với người dự thi 

a) Người dự thi có độ tuổi quy định tại Điều 4 Thể lệ này.

b) Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất);

c) Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm mô hình, sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

d) Các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, hải đảo, dân tộc ít người tham gia được cộng điểm ưu tiên.

 4. Đối với hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ gồm có:

a) Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (Phụ lục 1);

b) Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;

c) Bản thuyết minh theo nội dung Phụ lục 2 cần trình bày rõ ràng, chi tiết, kèm theo hình ảnh minh họa và gửi kèm file mềm qua email banttpbkt@gmail.com);

d) Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, địa phương ở mặt sau;

e) Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

(Ban Tổ chức không hoàn trả lại hồ sơ dự thi. Đối với mô hình, sản phẩm dự thi, sau khi tổ chức Lễ trao giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ giao lại cho đại diện tác giả. Trường hợp, đại diện tác giả không đến nhận, sau 30 ngày, Ban Tổ chức sẽ thực hiện tiêu hủy).

5. Đối với người hướng dẫn:

a) Phải là người trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện ý tưởng và cụ thể hoá ý tưởng thành mô hình, sản phẩm.

b) Đối với mỗi đề tài dự thi chỉ đăng ký tối đa 01 người hướng dẫn, trường hợp nhiều người cùng hướng dẫn tác giả, nhóm tác giả, chỉ ghi trong phiếu đăng ký 01 người hướng dẫn có tỷ lệ % đóng góp cao nhất.

Điều 6. Giải thưởng, phạm vi và đối tượng xét trao giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng có tối đa:

- Giải Nhất: 02 giải, mức thưởng 10,5 triệu đồng/giải.

- Giải Nhì: 04 giải, mức thưởng 07 triệu đồng/giải.

- Giải Ba: 08 giải, mức thưởng 5,6 triệu đồng/giải.

- Giải Khuyến khích: 15 giải, mức thưởng 3,5 triệu đồng /giải.

2. Phạm vi và đối tượng xét trao giải thưởng: Đối với các đề tài do nhiều tác giả tham gia (đồng tác giả), việc xét thưởng chỉ được thực hiện với đơn vị 01 đề tài.

Điều 7. Khen thưởng

1. Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy khen cho tất cả các đề tài đạt giải.

2. Các tác giả đạt giải Nhất được Tỉnh đoàn đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng Giấy khen cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

4. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng Giấy khen cho người hướng dẫn tác giả (nhóm tác giả) có đề tài đạt giải cấp tỉnh.

5. Đối với người hướng dẫn tác giả (nhóm tác giả) có đề tài đạt giải toàn quốc, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen ghi nhận sự đóng góp trong việc hướng dẫn, định hướng tư duy sáng tạo của các em thanh thiếu niên nhi đồng.

Điều 8. Thời gian tổ chức

- Tháng 01- 02/2023: Ban hành các văn bản triển khai Cuộc thi.

- Tháng 03 – 05/2023: Tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia Cuộc thi; tham gia hướng dẫn công tác tuyên truyền cách thức tổ chức, thực hiện đánh giá sơ khảo và xét chọn đề tài cấp huyện.

- Từ 16/5/2023 đến 31/5/2023: Tiếp nhận tổng hợp kết quả tuyển chọn sơ khảo.

- Từ tháng 06 đến tháng 07/2023: Tổ chức đánh giá chung khảo, xét giải thưởng cấp tỉnh và xét chọn đề tài tiêu biểu dự thi Cuộc thi toàn quốc.

- Tháng 08: Tổ chức tư vấn, hướng dẫn nâng cấp và hoàn thiện các đề tài dự thi Cuộc thi toàn quốc.

- Tháng 09-11/2023: Tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi lần thứ 8, năm 2023; phát động Cuộc thi lần thứ 9, năm 2024.

- Tổ chức tham dự Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi toàn quốc (nếu có).  

Điều 9. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thi

- Đối với các em thuộc nhóm tuổi thiếu niên và nhi đồng, các em học sinh tiểu học và học sinh THCS, đề tài dự thi gửi về Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nơi các em sinh sống (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố). Thời gian gửi đề tài dự thi do các huyện, thị xã, thành phố quy định trước ngày 30/4/2023 để xét chọn sơ khảo.

- Đối với các em thuộc nhóm tuổi thanh niên, học sinh THPT, gửi về: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi, trước ngày 31/5/2023, theo địa chỉ: Số 355 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; số điện thoại: 02553.821.789;  Email: banttpbkt@gmail.com,

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá, tuyển chọn sơ khảo giửi về Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi)trước ngày 31/5/2023.

 (Thể lệ, hướng dẫn và mẫu phiếu, Ban Tổ chức Cuộc thi đăng tại Website: lienhiephoi.quangngai.gov.vn).

Điều 10. Đánh giá đề tài dự thi

Việc đánh giá và xét chọn giải thưởng các đề tài dự thi Cuộc thi được thực hiện theo Quy định do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành.

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

Điều 12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Việc giải quyết khiếu nại chỉ được xem xét, giải quyết đối với những khiếu nại liên quan đến việc sở hữu sản phẩm hoặc mô hình đạt giải thưởng.

2. Thư khiếu nại đến việc vi phạm sở hữu sản phẩm, mô hình đạt giải thưởng phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng.

3. Khi có khiếu nại đến việc vi phạm sở hữu sản phẩm, mô hình, giải pháp đạt giải thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ giao cho cơ quan Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Điều 13 . Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện Thể lệ này, nếu có điều gì vướng mắc hoặc chưa hợp lý, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 Tải về =>>

Quyết định và Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8, năm 2023 

Phiếu dự thi  

Hướng dẫn Báo cáo thuyết minh đề tài

 

Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,067,464
Đang trực tuyến:
170
Tin xem nhiều