(Đăng lúc: 11/01/2013 12:00:00 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Danh sách BCH Trung ương Hội SVVN
DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA VIII

 

 STT

HỌ VÀ TÊN  

CHỨC VỤ CÔNG TÁC 

  1 

Nguyễn Đắc Vinh 

 Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 2

 Vũ Thanh Mai

 Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Thanh niên Trường học TW Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 3

 Ngọ Duy Hiểu

 Ủy viên BCH TW Đoàn, Phó Bí thư thường trực thành Đoàn, Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội

 4

 Lê Quốc Phong

 Ủy viên BCH TW Đoàn, Phó Bí thư thành Đoàn, Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh

 5

 Lương Nguyễn Minh  Triết

 Phó Chủ tịch TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII, Phó Bí thư thường trực thành Đoàn, Chủ tịch HSV thành phố

 6

 Lê Hoàng Anh

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học TW Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 7

 Nguyễn Bình Minh

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

 8

 Vy Tư Liệu

 Ủy viên BCH TW Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 9

 Phạm Thị Phương Chi

 Ủy viên BCH TW Đoàn, Phó Trưởng Ban Quốc tế TW Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 10

 Lê Thanh Hà

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII, Phó Tổng Biên tập Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò

 11

 Lê Quang Đại

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV thành Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Trường học thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố

 12

 Nguyễn Giao Linh

Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII,  Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường  

 13

 Nguyễn Thanh Đoàn

Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh 

 14

 Phạm Đại Anh Tuấn

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí minh

 15

 Trần Thu Hương

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó bí thư thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng

 16

 Dương Xuân Hùng

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên

 17

 Kha Văn Tám

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An

 18

 Bùi Văn Lợi

 Ủy viên BCH TW Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn Đại học Huế, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế

 19

 Trịnh Thị Huệ

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường Đại học Tây Bắc

 20

 Phạm Thanh Cảnh

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 21

 Bùi Tiến Thành

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Hồng Đức

 22

 Lê Thị Biên

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Nha Trang

 23

 Đinh Thị Thanh Nhàn

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Tây Nguyên

 24

 Lê Xuân Quang

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư thường trực Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Lạc Hồng

 25

 Nguyễn Thị Phương Thảo

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ,  Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ

 26

 Nguyễn Đình Mạnh

 Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 27

 Huỳnh Thị Mỹ Hà

 Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long

 28

 Lê Hoàng Anh

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học TW Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 29

 Lương Thị Lịch

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chánh Văn phòng TW Hội Sinh viên Việt Nam

 30

 Vũ Văn Thắng

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

 31

 Lương Hoàng Long

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

 32

 Vũ Việt Hùng

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch HSV trường

 33

 Chu Lê Trung

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Thăng Long

 34

 Lê Thị Trang

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia

 35

 Nguyễn Quỳnh Anh

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

 36

 Phạm Gia Thanh

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Lâm Nghiệp

 37

 Lê Thị Trà Giang

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Dược Hà Nôi

 38

 Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

 39

 Dân Quốc Cường

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kiến trúc

 40

 Dương Bảo Trung

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 41

 Võ Văn Thanh

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội

 42

 Nguyễn Triều Trung

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 43

 Nguyễn Mỹ Tiên

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

 44

 Nguyễn Thị Hải Liên

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

 45

 Nguyễn Chí Trung

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

 46

 Nguyễn Thị Thanh Tâm

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

 47

 Nguyễn Đặng Hoàng Trung

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - tin học thành phố Hồ Chí Minh

 48

 Lý Thị Bảo Linh

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm  Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

 49

 Đặng Tất Dũng

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ nhiệm CLB Du học sinh thành phố Hồ Chí Minh

 50

 Nguyễn Thái Hoàng Long

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

 51

 Nguyễn Quốc Hoàng

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 52

 Đào Duy Tiến

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường Đại học Hải Phòng

 53

 Nguyễn Đức Tiến

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng

 54

 Nguyễn Chí Hùng

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

 55

 Trương Quỳnh Châu

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 56

 Nguyễn Thanh Hà

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên

 57

 Hoàng Thị Thanh Huyền

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 58

 Lê Thị Khánh Hân

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

 59

 Nguyễn Quang Phúc

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư thường trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương

 60

 Vương Thu Hường

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, chi hội trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 61

 Nguyễn Thị Hà Giang

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Liên chi hội trưởng khoa trường Đại học Vinh

 62

 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Bí thư Liên chi Đoàn khoa trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 63

 Nguyễn Ngọc Hạnh My

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

 64

 Võ Văn Khoa

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch HSV trường Đại học Y Dược - Đại học Huế

 65

 Phạm Thanh Cảnh

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII,  Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

 66

 Nguyễn Thị Nhung

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

 67

 Lưu Phương Thúy

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư chi đoàn trường Cao đẳng Hóa chất

 68

 Trần Thị Huyền

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

 69

 Ngô Đức Hạnh

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Y Thái Bình

 70

 Nguyễn Đăng Hoàng

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Quảng Nam

 71

 Hoàng Thị Hà

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH Liên chi Đoàn khoa, Bí thư chi đoàn trường Đại học Hà Tĩnh

 72

 Nguyễn Như Ý

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn trường Đại học Quy Nhơn

 73

 Nguyễn Đức Huy

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng

 74

 Lê Hải Yến

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Đà Lạt

 75

 A Thoai

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư chi đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

 76

 Nguyễn Thị Phương Thảo

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

 77

 Thạch Thị Thanh Thúy

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Chi hội trưởng trường Đại học Trà Vinh

 78

 Huỳnh Thanh Tiến

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học An Giang

 79

 Nguyễn Thị Như Ngọc

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Chi hội trưởng trường Cao đẳng Bến Tre

 80

 Nguyễn Trọng Tứ

 Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 81

 Phạm Thúy Hằng

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư chi đoàn Học viện Kỹ thuật Quân sự

 82

 Vũ Mạnh Hà

 Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an, Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII

 83

 Nguyễn Minh Hằng

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Uỷ viên BCH Liên chi Đoàn Học viện Cảnh sát nhân dân

 84

 Trần Hải Linh

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

 85

 Lê Kim Thảo

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BCH tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn trường Đại học Bình Dương

 86

 Nguyễn Văn Trí

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư chi đoàn trường Cao đẳng Nghề Lilama 1

 87

 Trần Quang Tuấn

 Ủy viên BCH TW Đoàn, Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ

 88

 Trịnh Ngọc Chung

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Ủy viên BTV Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đoàn cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 89

 Đào Bảo Minh

 

 Ủy viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Phó Bí thư thường trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên

 

Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,096,309
Đang trực tuyến:
341
Tin xem nhiều