(Đăng lúc: 11/01/2013 12:00:00 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc
Các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc

Đại hội lần thứ nhất Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nội có 244 đại biểu chính thức và 255 đại biểu dự thính. Đại hội thống nhất các tổ chức sinh viên thành Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam và đề ra nhiệm vụ: đoàn kết mọi lực lượng sinh viên cùng với nhân dân cả nước đấu tranh cho hòa bình, độc lập và Thống nhất Tổ quốc. Đại hội đã thông qua bản Điều lệ, chương trình hành động và lời kêu gọi sinh viên toàn quốc của Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam, bầu BCH T.Ư Hội do đồng chí Nguyễn Quang Toàn là chủ tịch.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 07/5/1958 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được Bác Hồ đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ, đó là: phải gắn lý luận với thực hành, học tập kết hợp với lao động; học để xây dựng chủ nghĩa xã hội, phục vụ nhân dân đất nước.Tham dự Đại hội có 228 đại biểu chính thức, 200 đại biểu dự thính. Đại hội đã bầu anh Lê Hùng Lâm làm Tổng thư ký T.Ư Hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05/3/1962 tại trường Kinh tế - Tài chính (Xuân Hòa - Vĩnh Phúc). Có 500 đại biểu thay mặt cho hai vạn SV của 10 trường đại học, cao đẳng. Ngoài nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh thống nhất Tổ quốc, Đại hội còn đề cao nhiệm vụ phát triển quan hệ hữu nghị với sinh viên, thanh niên các nước trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân, bảo vệ hòa bình. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Quang làm Chủ tịch Hội.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam lần thứ IV đã họp trong hai ngày 6 - 7 /01/1970 tại Hà Nội. Đại hội đã ra nghị quyết đổi tên thành Hội Liên hiệp học sinh Đại học Việt Nam và nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của học sinh - sinh viên là: ra sức thi đua học tập tốt, xây dựng mục đích, động cơ và thái độ học tập đúng, xây dựng nề nếp học tập và rèn luyện tốt; Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ và vai trò làm chủ của học sinh trong xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa; hăng hái tham gia vào lao động sản xuất, tăng cường đoàn kết với đồng bào miền Nam, kiên quyết đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; tăng cường đoàn kết học sinh, sinh viên trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến dự, Thủ tướng căn dặn SVVN ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những người vừa "hồng" vừa "chuyên" như Bác Hồ đã dạy. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Huê là chủ tịch Hội.

Để phù hợp với tình hình nhiệm vụ, Hội nghị đại biểu Hội SV toàn quốc (7/1985) quyết định đổi tên Hội liên hiệp SV Việt Nam thành Hội SV Việt Nam. Hội nghị lần này đã hiệp thương thông qua danh sách BCH Trung ương Hội gồm 49 uỷ viên do đồng chí Vũ Quốc Hùng, Bí thư T.Ư Đoàn làm chủ tịch Hội, đồng chí Hồ Đức Việt làm Tổng thư ký; năm 1988, đồng chí Hồ Đức Việt giữ trách nhiệm Chủ tịch Hội SV Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Sinh viên Việt Nam (22 - 23/ 11/1993) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam trong sinh viên và xã hội. Tham dự Đại hội có 255 đại biểu chính thức là những SV tiêu biểu của trên 100 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận những những đóng góp to lớn của thế hệ học sinh - sinh viên và tổ chức Hội trong sự nghiệp cách mạng của đất nước : “… sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng hay không chủ yếu do thanh niên hiện quyết định, trong đó sinh viên là bộ phận có vai trò quan trọng”. Đại hội đã hiệp thương và cử ra BCH Trung ương Hội khoá V gồm 49 uỷ viên, đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam. Tại hội nghị BCH Trung ương Hội SV Việt Nam (mở rộng) lần thứ 6 (khoá V), đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam..

Sau Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V, ngày 08/2/1994, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào ngày 22 - 23/12/1998. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu thay mặt hơn 80 vạn SV cả nước. Đại hội đã thống nhất phương hướng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước đối với sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Việt Nam rèn đức, luyện tài vì tương lai tươi sáng” và 6 chương trình hành động cụ thể: giáo dục và rèn luyện của sinh viên; sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng; sinh viên tham gia xây dựng môi trường giáo dục; sinh viên tích cực rèn luyện thể lực, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú và lành mạnh; sinh viên chung sức cùng cộng đồng và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp; đồng thời cũng giúp cho các ngành, các cấp cũng như toàn xã hội hiểu, cảm thông, tin tưởng và có trách nhiệm hơn đối với sinh viên, tổ chức Hội Sinh viên. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã khẳng định: “SV là bộ phận trí tuệ và ưu tú trong các thế hệ thanh niên, là nơi kết tinh nhiều tài năng sáng tạo, là nguồn lao động có học vấn cao, có chuyên sâu và đại bộ phận SV sẽ trở thành người trí thức của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy lớp SV ngày nay là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ vô cùng quý giá của dân tộc ta” . Đại hội đã hiệp thương và cử BCH Trung ương Hội gồm 63 đồng chí, đồng chí Hoàng Bình Quân, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội. Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội SV lần thứ 7- khoá VI gồm 64 uỷ viên, đồng chí Bùi Đặng Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn được cử giữ chức Chủ tịch Hội SV Việt Nam.

Ghi nhận những cống hiến xuất sắc của thế hệ học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, ngày 29/12/1999, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,096,319
Đang trực tuyến:
336
Tin xem nhiều