Giáo dục - Tuyên truyền >> Văn bản mới
(Đăng lúc: 20/04/2018 03:06:42 PM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi In bài  
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn
Ngày 18/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện và tương đương năm 2018.

                Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện, thành đoàn gồm 07 tiêu chí, 23 nội dung đánh giá, tổng số điểm tối đa của Bộ tiêu chí là 400 điểm (với 23 nội dung đánh giá là 360 điểm và 40 điểm thưởng, sáng tạo của các huyện, thành đoàn), cụ thể như sau:

               + Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gồm: 05 nội dung đánh giá; 65 điểm.+ Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gồm: 03 nội dung đánh giá; 120 điểm.

+ Tiêu chí 3: Các chương trình đồng hành với thanh niên, gồm: 02 nội dung đánh giá; 50 điểm.

+ Tiêu chí 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, gồm: 04 nội dung đánh giá; 22 điểm.

+ Tiêu chí 5: Công tác quốc tế thanh niên, gồm: 01 nội dung đánh giá; 05 điểm.

+ Tiêu chí 6: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, gồm: 07 nội dung đánh giá; 88 điểm.

+ Tiêu chí 7: Công tác thông tin báo cáo, gồm: 01 nội dung đánh giá; 10 điểm.

- Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên các đoàn trực thuộc (Trừ các đơn vị: Đoàn TN BCH quân sự tỉnh, Đoàn TN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Đoàn trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn) gồm 06 tiêu chí, 18 nội dung đánh giá, tổng số điểm tối đa của Bộ tiêu chí là 340 điểm (với 18 nội dung đánh giá là 300 điểm và 40 điểm thưởng, sáng tạo của các đoàn trực thuộc), cụ thể như sau:

+ Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, gồm: 05 nội dung đánh giá; 65 điểm.

+ Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, gồm: 03 nội dung đánh giá; 105 điểm.

+ Tiêu chí 3: Các chương trình đồng hành với thanh niên, gồm: 03 nội dung đánh giá; 52 điểm.

+ Tiêu chí 4: Công tác quốc tế thanh niên, gồm: 01 nội dung đánh giá; 5 điểm.

+ Tiêu chí 5: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, gồm: 05 nội dung đánh giá; 63 điểm.

+ Tiêu chí 6: Công tác thông tin báo cáo, gồm: 01 nội dung đánh giá; 10 điểm.

Điều 2. Trách nhiệm của các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

1. Nghiên cứu hệ thống tiêu chí, nội dung đánh giá chất lượng hoạt động, xây dựng nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và lập kế hoạch phấn đấu đạt các tiêu chí, nội dung đánh giá.

2. Tổ chức triển khai, thực hiện trình tự đánh giá, bao gồm:

- Thành lập Hội đồng đánh giá và xây dựng kế hoạch đánh giá.

- Triển khai quá trình tự đánh giá theo đúng quy trình hướng dẫn.

3. Tổng hợp kết quả tự đánh giá, tập hợp các tài liệu có liên quan, xây dựng báo cáo kết quả và hoàn thiện các thủ tục gửi về Tỉnh đoàn (qua Văn phòng Tỉnh đoàn) chậm nhất đến hết ngày 05/10/2018. Sau thời gian này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn không nhận báo cáo kết quả, tài liệu minh chứng và sẽ không đánh giá, xếp loại năm 2018 của đơn vị gửi chậm theo quy định.

Văn phòng
Từ khóa:  Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn
Xem tin theo ngày tháng:
 
271.png 270.png 269.png 268.png 267.png 266.png 265.png 264.png
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
4,727,817
Đang trực tuyến:
75
Tin xem nhiều