(Đăng lúc: 13/02/2017 04:39:43 PM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi In bài  
Chú trọng tới chất lượng và hiệu quả trong tổ chức Đại hội Đoàn các cấp
Đây là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn tại Hội nghị tập huấn công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức vào chiều ngày 10/2, tại Hà Nội.
Cùng dự chương trình có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo và cán bộ các Ban khối phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn.
 
Quang cảnh toàn hội nghị tập huấn
 
Năm 2017 là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, là dịp để tổng kết, đánh giá kết của cụ thể việc thực hiện đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên.
 
Để lãnh đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đạt kết quả tốt, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 25/8/2016; Hướng dẫn số 81 -HD/TWĐTN-BTC ngày 01/11/2016 của Ban Bí Trung ương Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo Ban chấp hành hành Đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung Đại hội; chuẩn bị nhận sự đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm những điều kiện cần thiết để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Đồng thời, tích cực theo dõi, chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự để báo cáo cấp ủy cùng cấp chủ động triển khai, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội. Thời gian tiến hành Đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý I-2017 đến đầu quý IV-2017 và tổ chức Đại hội lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tháng 12-2017.
 
Tại Hội nghị tập huấn đã tập trung vào 02 chuyên đề, như: Hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đoàn các cấp
 
Đối với công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã yêu cầu lãnh đạo, cán bộ các Ban Khối phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn cần nghiên cứu kỹ các văn bản đã được phát hành; lưu ý trong công tác chỉ đạo theo hướng dẫn các tỉnh, thành Đoàn xây dựng chương trình và các văn kiện Đại hội bám sát hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Các văn kiện cần lấy ý kiến của nhiều đối tượng thanh niên trong mọi lĩnh vực bằng nhiều hình thức đa dạng và gần gũi với thanh niên để có góc nhìn đa chiều và đặc biệt cần căn cứ theo đúng tình hình kinh tế-xã hội của địa phương để đảm bảo tính chính xác và mang tính đặc trưng của từng vùng. Đồng chí cũng nhấn mạnh đối với công tác nhân sự cần chú trọng và thực hiện đúng theo nguyên tắc và quy định, trong đó cần đặc biệt quan tâm trong công tác đoàn vụ và thẩm định nội bộ.
 
Riêng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần phù hợp, đảm bảo tính chuyên sâu, chất lượng để khẳng định được vai trò, vị trí của của tổ chức Đoàn và tạo được hình ảnh đẹp về người đoàn viên thanh niên.
 
Đối với nội dung Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đoàn các cấp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH Trung ương Đoàn lưu ý, cần bám sát theo đúng Điều lệ Đoàn và các văn bản liên quan, đảm bảo tốt nguyên tắc tổ chức kiểm tra, giám sát; cách tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại; tham mưu và áp dụng các hình thức kỷ luật.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đã nhấn mạnh, trong quá trình tham gia chỉ đạo, các cán bộ cần nghiên cứu kỹ, nắm chắc nguyên tắc, Điều lệ Đoàn, các quy định của Đảng và Nhà nước để hướng dẫn và giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Ngoài ra, cần tìm hiểu đầy đủ thông tin từ cơ sở để trực tiếp tham gia giải quyết cũng như tham mưu công tác tổ chức ở đơn vị được phụ trách.
 
Đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cũng yêu cầu phải đảm bảo tiến độ công việc để hoàn thành đúng thời gian; chú trọng tới chất lượng và hiệu quả trong tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; tập trung hoàn thành tốt văn kiện Báo cáo chính trị, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền,...; phối hợp tốt với các ban, đơn vị để có nhiều cách giải quyết đúng theo quy định; cán bộ tham gia Đại hội Đoàn điểm tại cơ sở cần đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, chỉ đạo và giám sát để cùng cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh.
 
Thông qua Đại hội Đoàn các cấp, tuổi trẻ Việt Nam càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước để từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, xung kích tình nguyện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
Thanh Nga (Web.ĐTN)
Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
13,541,584
Đang trực tuyến:
164
Tin xem nhiều