(Đăng lúc: 02/11/2016 08:34:16 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Ban Tuyên giáo
Gmail: ttvh.qngai@gmail.com
Tel: 0255.3826205

 Chức năng, nhiệm vụ

 Tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo, tổ chức, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi; thực hiện các mặt công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và pháp luật cho thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quốc phòng - an ninh cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh; chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn.

Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,096,704
Đang trực tuyến:
323
Tin xem nhiều