(Đăng lúc: 01/03/2023 09:25:10 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Kỷ niệm 117 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/03/1906 - 01/03/2023)
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra trên quê hương Quảng Ngãi giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Lớn lên, đồng chí đã sớm hun đúc lòng yêu nước và tiếp thu lý tưởng từ các nhà cách mạng, đặc biệt là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và được chính Người ươm trồng trở thành một trong những “Hạt giống Đỏ” của cách mạng Việt Nam.

 

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906 - 2000)

Trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của dân tộc, trải qua nhiều cương vị khác nhau ở địa phương và Trung ương, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, nhất là những năm đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ, đồng chí luôn chú trọng nghiên cứu lý luận, gắn lý luận với thực tiễn cách mạng nhằm xây dựng tiền đề và từng bước hoàn thiện chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tập trung chỉ đạo củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và phát triển lực lượng sản xuất, chú ý tính năng động, sáng tạo của cơ sở, cùng Trung ương Đảng và Chính phủ tìm hướng đi, cách làm để từng bước xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn trăn trở trước những yếu kém, những khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý vĩ mô. Nhiều quan điểm chỉ đạo, quản lý của đồng chí đến nay vẫn còn mang tính thời sự trong công tác xây dựng Đảng và quản lý đất nước.

Đồng chí cũng là nhà văn hóa, giáo dục lớn của nước ta, với những quan điểm về văn hóa ở tầm chiến lược vĩ mô, thể hiện đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng trong việc nâng cao vai trò của văn hóa trong hoạt động cách mạng, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và con người Việt Nam.

Là một trong số ít người thường xuyên sống và làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người rèn luyện, nên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng trong sáng và suốt đời ra sức học tập tấm gương của Bác Hồ. Cuộc đời cách mạng của ông là tấm gương phấn đấu, hy sinh trọn đời vì độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân, đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích cá nhân.

Cùng với những cống hiến to lớn, xuất sắc cho đất nước và dân tộc, Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng và quá trình phát triển của quê hương Quảng Ngãi.

Năm 1936, sau khi mãn hạn tù ở Côn Đảo, bị thực dân Pháp đưa về quê quản thúc, nhà cách mạng Phạm Văn Đồng đã nhanh chóng giúp Đảng bộ Quảng Ngãi bắt liên lạc với Xứ ủy Trung Kỳ. Trong thời gian giữ cương vị là đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ, trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Trung Bộ, Thủ tướng dành nhiều trí tuệ, tâm huyết để chỉ đạo việc đẩy mạnh sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế tự túc, tự cấp ở Liên khu V. Tại Quảng Ngãi, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, các kênh thủy lợi ở các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh…được xây dựng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xưởng in Tín phiếu đặt ở Quảng Ngãi đã in Tín phiếu phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa trong vùng tự do Liên khu V lúc bấy giờ…

Hòa bình lập lại ở Miền Bắc, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, tuy rất bận nhiều công việc của đất nước, nhưng Thủ tướng vẫn dành tình cảm đặc biệt, quan tâm đến đồng bào, chiến sĩ; nhất là đồng bào dân tộc và miền núi Quảng Ngãi và luôn theo dõi sát sao phong trào cách mạng ở quê nhà. Thủ tướng nghẹn ngào, xúc động trước sự hy sinh của đồng bào, đồng chí và động viên mọi người tiếp tục chiến đấu, tin tưởng vào thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vào mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, hay khi chuẩn bị cho chiến dịch lớn, Thủ tướng đều có điện chúc mừng, động viên, khích lệ, nhắc nhở tinh thần và tạo thêm sức mạnh mới cho Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi.

Đất nước thống nhất, tháng 6 năm 1975, khi trở về thăm quê hương sau 26 năm phải xa cách, Thủ tướng đã biểu dương những thành tích to lớn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi cũng như quê hương Mộ Đức trong các cuộc kháng chiến dành độc lập, tự do và thống nhất nước nhà. Đồng thời còn yêu cầu, nhắc nhở về sự cần thiết của việc khẩn trương ổn định an ninh chính trị, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương ấm no, mạnh giàu, tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Sống gần trọn một thế kỷ, với 75 năm liên tục hoạt động cách mạng, trong đó 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, gắn liền với những trang sử vẻ vang của Đảng và cách mạng Việt Nam, đồng chí đã cống hiến trọn đời cho Đảng và dân tộc Việt Nam, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo chủ chốt, có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta. Công lao, đạo đức cách mạng, nhân cách của cố Thủ tướng là tấm gương sáng để thế hệ con cháu mãi mãi tôn vinh và noi theo.

Là người con của quê hương "Núi Ấn - Sông Trà", tuổi trẻ Quảng Ngãi ngày nay ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, xây dựng quê hương đất nước; trong đó học tập từ Thủ tướng Phạm Văn Đồng những đức tính giản dị, liêm khiết, thanh bạch, sự gần gũi, ân cần. Cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của đồng chí, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Võ Ngoan
Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,084,536
Đang trực tuyến:
265
Tin xem nhiều