(Đăng lúc: 28/02/2023 08:01:23 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
Đa dạng phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ được các cấp ủy đảng trong tỉnh chú trọng thực hiện, với cách làm phù hợp, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", huyện Nghĩa Hành đã đa dạng hóa hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh cả trực tiếp và gián tiếp, giữa xây và chống; sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội. Đây là những giải pháp hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

 

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh) tập huấn kiến thức, kỹ năng tương tác mạng xã hội lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên. ẢNH: NGUYỄN QUÂN

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Hành Nguyễn Minh Tâm cho biết, cùng với tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị lồng ghép chuyên đề, việc xây dựng các trang mạng xã hội đã mang lại hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên theo dõi. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 của huyện xây dựng trang Fanpage “Nghĩa Hành trong tôi", thu hút được nhiều lượt truy cập, theo dõi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn và các hội, đoàn thể xây dựng trang Fanpage, các nhóm Facebook. Không chỉ đăng tải bài viết, chia sẻ, bình luận, phản ánh các hoạt động của địa phương, các tài khoản mạng xã hội này còn tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đưa các thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được chủ trương đúng, kịp thời, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để nâng cao sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch trên không gian mạng, các địa phương đã coi trọng thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội, qua đó kịp thời đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Sơn Lê Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch, phản động tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, với ý đồ làm lung lay nhận thức, niềm tin của nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước... Thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là phát huy lợi thế của các trang mạng xã hội đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong nâng cao nhận thức, trách nhiệm về  đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lan tỏa cuộc thi viết chính luận

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mới đây, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ ba với quy mô tổ chức, thành phần tham gia được mở rộng hơn những năm trước.

Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là một trong chuỗi hoạt động quan trọng trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây cũng là phương thức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong cả nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ trung ương đến cơ sở. Cuộc thi này không chỉ dừng lại ở hiệu quả tuyên truyền, mà còn là tiền đề gợi mở những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Thanh Thuận
Xem tin theo ngày tháng:
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
14,006,366
Đang trực tuyến:
181
Tin xem nhiều