Theo chân Bác
Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tên gọi, bí danh hay bút danh khác nhau. Mỗi tên gọi, bí danh hay bút danh của Người đều có một ý nghĩa riêng, phục vụ lợi ích cách mạng; phần nào cũng đã phản ánh nhân cách, tư tưởng lớn lao của Người về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Được sự giúp đỡ của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu 175 tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.
14-06-2021  |  Xem chi tiết
Ngày 5.6.1911, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng trên chiếc tàu buôn của Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, ngày 28.1.1941, tại Pác-Bó, Cao Bằng, Tổ quốc vô cùng xúc động đón Người trở về. Cuộc hành trình lịch sử ấy đã giúp Người nhận rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản và tìm ra chân lý cho cách mạng Việt Nam, muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.
04-06-2021  |  Xem chi tiết
Sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đã mở đầu cho huyền thoại về một vĩ nhân trong lịch sử dân tộc Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Hồ Chí Minh.
03-06-2021  |  Xem chi tiết
Trên thế giới chưa có một nhà lãnh đạo nào lại viết thơ cho thiếu nhi nhiều như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người có đến 16 bài thơ viết cho thiếu nhi.
31-05-2021  |  Xem chi tiết
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp cùng Hội Hữu nghị Liên bang Nga - Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tổ chức dịch và xuất bản bằng tiếng Việt tập hồi ký "Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh".
26-05-2021  |  Xem chi tiết
Hôm nay (19/5), kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890 - 19/5/2021).
19-05-2021  |  Xem chi tiết
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng biết ơn vô hạn. Người là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam và mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.
19-05-2021  |  Xem chi tiết
Chủ tịch Hồ Chí Minh người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.
10-05-2021  |  Xem chi tiết
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc; trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Người cũng là vị chỉ huy tối cao. Trong suốt thời gian chỉ huy chiến dịch, Bác Hồ đã tham dự và chủ tọa nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị để nhận định, đánh giá tình hình diễn ra trên mặt trận, chỉ đạo sát sao không chỉ trên chiến trường Điện Biên Phủ mà trên cả các chiến trường phối hợp trong cả nước nhằm phục vụ cho việc giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.
03-05-2021  |  Xem chi tiết
Ngày 5-6-1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thành khi đó 21 tuổi ra đi tìm đường cứu nước. Những năm sau đó, chính Người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh chống đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai ở miền Nam.
26-04-2021  |  Xem chi tiết
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    
Xem tin theo ngày tháng:
Ngày Tháng Năm
349.jpg 348.jpg 347.jpg 346.jpg 345.jpg 344.jpg 343.jpg 342.jpg 341.jpg 340.jpg
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
8,353,268
Đang trực tuyến:
201
Tin xem nhiều