(Đăng lúc: 13/03/2023 10:52:41 AM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
.
In bài  
[Infographic]: Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất - năm 2023.

 

 

Dương Thành Tuyên (thực hiện)
Xem tin theo ngày tháng: