(Đăng lúc: 15/04/2021 03:31:56 PM)
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi In bài  
Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong hoạt động bầu cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ tiến hành đồng thời vào ngày 23/5/2021. Đây là một sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng trong toàn xã hội, diễn ra trong lúc cả nước và tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đoàn viên thanh niên xã Đức Minh (huyện Mộ Đức) tham gia trang trí tuyên truyền điểm bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Dương Nguyên

Trước mỗi kỳ bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các cấp bộ đoàn tích cực tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những thanh niên đủ 18 tuổi tham gia bầu cử lần đầu và quần chúng nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hình thức sinh hoạt chi đoàn; tuyên truyền trực tuyến trên mạng xã hội, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu…

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn thành lập các đội tình nguyện sẵn sàng phục vụ công tác bầu cử; lồng ghép phong trào thi đua gắn với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Đoàn viên thanh niên phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) chọn lựa đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bầu phiếu. Ảnh: Dương Nguyên

Trong hoạt động bầu cử, có thể thấy nhận thức chính trị của thanh niên ngày càng được nâng cao. Thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên đã có nhận thức chính trị sâu rộng hơn, hiểu được ý nghĩa của hoạt động bỏ phiếu cũng như phấn đấu tham gia vào các cơ quan dân cử. Vai trò của thanh niên thể hiện ở những lá phiếu chính xác lựa chọn người đại diện cho mình tham gia lãnh đạo đất nước, ở nỗ lực của những thanh niên giàu nhiệt huyết, có năng lực đáp ứng tiêu chuẩn trở thành người đại biểu dân cử. Thanh niên góp phần rất quan trọng vào việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, mỗi lá phiếu của một cá nhân có giá trị quan trọng, góp phần quyết định lựa chọn người xứng đáng là đại biểu dân cử.

 

Đoàn viên thanh niên phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) thực hiện quyền làm chủ của mình, bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Dương Nguyên

Thanh niên là lực lượng nòng cốt chiếm tỷ lệ cao trong xã hội. Trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0 thì vai trò của thanh niên càng trở nên quan trọng. Với lá phiếu trên tay, thanh niên sẽ thực hiện trách nhiệm và gửi gắm niềm tin của mình trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung để bầu ra cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương nói riêng.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, của mỗi thanh niên. Cầm trên tay lá phiếu, mỗi thanh niên là một công dân đều nắm quyền lực trong tay, tham gia bầu cử đúng pháp luật cũng có nghĩa là thực hiện quyền làm chủ được ghi trong Hiến pháp. Đó là quyền lợi mà mỗi người cần thực hiện với niềm tin, niềm vui, sự tự hào phấn khởi nhất.

Việc bỏ phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 một cách chính xác, công tâm có vai trò quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Do đó, mỗi thanh niên, mỗi công dân cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình với lá phiếu của mình.

 

Sinh viên trường ĐH Tài chính - Kế toán tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Dương Nguyên

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra vào ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021 được thắng lợi; cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hãy ra sức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền của công dân, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Dương Nguyên
Xem tin theo ngày tháng:
349.jpg 348.jpg 347.jpg 346.jpg 345.jpg 344.jpg 343.jpg 342.jpg 341.jpg 340.jpg
ÂM NHẠC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập:
8,130,463
Đang trực tuyến:
139
Tin xem nhiều